Sản phẩm Wecon

Wecon LX3V-2TC-BD PLC Module Wecon LX3V-2TC-BD PLC Module Mã : LX3V-2TC-BD Giá : 1,337,000 VND Xem thêm
Wecon LX3V-2WT Weighing PLC Module Wecon LX3V-2WT Weighing PLC Module Mã : LX3V-2WT Giá : 4,015,000 VND Xem thêm
Wecon 36/24 Input/Output Relay Wecon 36/24 Input/Output Relay Mã : LX3V-3624MR Giá : 4,198,000 VND Xem thêm
Wecon 36/24 Input/Output Transistor Wecon 36/24 Input/Output Transistor Mã : LX3V-3624MT Giá : 4,198,000 VND Xem thêm
Wecon LX3V-4AD PLC Module for Analog to Digital Wecon LX3V-4AD PLC Module for Analog to Digital Mã : LX3V-4AD Giá : 1,898,000 VND Xem thêm
Wecon PLC 14 DI 12 DO Transistor LX3VE-1412MT Wecon PLC 14 DI 12 DO Transistor LX3VE-1412MT Mã : LX3VE-1412MT Giá : 2,993,000 VND Xem thêm
Wecon PLC 14 DI 12 DO Transistor LX3VE-1412MT4H Wecon PLC 14 DI 12 DO Transistor LX3VE-1412MT4H Mã : LX3VE-1412MT4H Giá : 4,673,000 VND Xem thêm
Wecon PLC 16 DI 16 DO Transistor LX3VE-1616MT Wecon PLC 16 DI 16 DO Transistor LX3VE-1616MT Mã : LX3VE-1616MT Giá : 3,650,000 VND Xem thêm
Wecon PLC 16 DI 16 DO Transistor LX3VE-1616MTH Wecon PLC 16 DI 16 DO Transistor LX3VE-1616MTH Mã : LX3VE-1616MT4H Giá : 5,330,000 VND Xem thêm
Wecon PLC 24 DI 16 DO Transistor LX3VE-2416MT Wecon PLC 24 DI 16 DO Transistor LX3VE-2416MT Mã : LX3VE-2416MT Giá : 3,942,000 VND Xem thêm
Wecon PLC 24 DI 16 DO Transistor LX3VE-2416MT4H Wecon PLC 24 DI 16 DO Transistor LX3VE-2416MT4H Mã : LX3VE-2416MT4H Giá : 5,622,000 VND Xem thêm
Wecon PLC 24 DI 24 DO Transistor LX3VE-2424MT Wecon PLC 24 DI 24 DO Transistor LX3VE-2424MT Mã : LX3VE-2424MT Giá : 4,490,000 VND Xem thêm
Wecon PLC 24 DI 24 DO Transistor LX3VE-2424MT4H Wecon PLC 24 DI 24 DO Transistor LX3VE-2424MT4H Mã : LX3VE-2424MT4H Giá : 6,169,000 VND Xem thêm
Wecon PLC 36 DI 24 DO Transistor LX3VE-3624MT Wecon PLC 36 DI 24 DO Transistor LX3VE-3624MT Mã : LX3VE-3624MT Giá : 5,038,000 VND Xem thêm
Wecon PLC 36 DI 24 DO Transistor LX3VE-3624MT4H Wecon PLC 36 DI 24 DO Transistor LX3VE-3624MT4H Mã : LX3VE-3624MT4H Giá : 7,009,000 VND Xem thêm
PLC Wecon LX3VM-1412MT 14 DI 12 DO Transistor PLC Wecon LX3VM-1412MT 14 DI 12 DO Transistor Mã : LX3VM-1412MT Giá : 4,892,000 VND Xem thêm
PLC Wecon LX3VM-1412MT4H 14 DI 12 DO Transistor PLC Wecon LX3VM-1412MT4H 14 DI 12 DO Transistor Mã : LX3VM-1412MT4H Giá : 6,644,000 VND Xem thêm
PLC Wecon LX3VM-1616MT 16 DI 16 DO Transistor PLC Wecon LX3VM-1616MT 16 DI 16 DO Transistor Mã : LX3VM-1616MT Giá : 5,585,000 VND Xem thêm
PLC Wecon LX3VM-1616MT4H 16 DI 16 DO Transistor PLC Wecon LX3VM-1616MT4H 16 DI 16 DO Transistor Mã : LX3VM-1616MT4H Giá : 7,337,000 VND Xem thêm
PLC Wecon LX3VM-2416MT 24 DI 16 DO Transistor PLC Wecon LX3VM-2416MT 24 DI 16 DO Transistor Mã : LX3VM-2416MT Giá : 5,914,000 VND Xem thêm
PLC Wecon LX3VM-2416MT4H 24 DI 16 DO Transistor PLC Wecon LX3VM-2416MT4H 24 DI 16 DO Transistor Mã : LX3VM-2416MT4H Giá : 7,666,000 VND Xem thêm
PLC Wecon LX3VM-2424MT 24 DI 24 DO Transistor PLC Wecon LX3VM-2424MT 24 DI 24 DO Transistor Mã : LX3VM-2424MT Giá : 6,498,000 VND Xem thêm
PLC Wecon LX3VM-2424MT4H 24 DI 24 DO Transistor PLC Wecon LX3VM-2424MT4H 24 DI 24 DO Transistor Mã : LX3VM-2424MT4H Giá : 8,250,000 VND Xem thêm
PLC Wecon LX3VM-3624MT 36 DI 24 DO Transistor PLC Wecon LX3VM-3624MT 36 DI 24 DO Transistor Mã : LX3VM-3624MT Giá : 7,045,000 VND Xem thêm
PLC Wecon LX3VM-3624MT4H 36 DI 24 DO Transistor PLC Wecon LX3VM-3624MT4H 36 DI 24 DO Transistor Mã : LX3VM-3624MT4H Giá : 9,089,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 08 DO Relay LX3VP-1208MR Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 08 DO Relay LX3VP-1208MR Mã : LX3VP-1208MR Giá : 1,971,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 08 DO Transistor LX3VP-1208MT Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 08 DO Transistor LX3VP-1208MT Mã : LX3VP-1208MT Giá : 1,971,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Relay LX3VP-1212MR Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Relay LX3VP-1212MR Mã : LX3VP-1212MR Giá : 2,409,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Mix LX3VP-1212MR2H Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Mix LX3VP-1212MR2H Mã : LX3VP-1212MR2H Giá : 2,701,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Transistor LX3VP-1212MT Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Transistor LX3VP-1212MT Mã : LX3VP-1212MT Giá : 2,409,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Transistor LX3VP-1212MT4H Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Transistor LX3VP-1212MT4H Mã : LX3VP-1212MT4H Giá : 3,833,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Relay LX3VP-1412MR Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Relay LX3VP-1412MR Mã : LX3VP-1412MR Giá : 2,409,000 VND Xem thêm

LS PRODUCTS

WECON HMI

HMI-REMOTE CONTROL

WECON

Điện thoại tư vấn

HOTLINE : 0908821925
Kỹ thuật 1 Kỹ thuật 1 0909751809 Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2 Kỹ thuật 2 0908821925 Kỹ thuật 2
Kinh doanh 3 Kinh doanh 3 0908821925 Kinh doanh 3

Thống kê truy cập

vissitor
Hôm nay
805
Trong tuần
13743
Tổng cộng
2052907
Có 8 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 1/4/2023
HANTECH AUTOMATION LTD. COMPANY
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ DKKD : 47 Đường T8, P. Tây Thạnh, Tân Phú, HCMC
Điện thoại : 08. 38164855 | Hotline: 0908 821 925
Email : webmaster@hantech.vn

Copyright © 2017 - Hantech Automation, All Rights Reserved.
Hotline
Quý khách có nhu cầu
vui lòng liên hệ
0908821925