Sản phẩm Wecon

Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Mix LX3VP-1412MR2H Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Mix LX3VP-1412MR2H Mã : LX3VP-1412MR2H Giá : 2,701,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Transistor LX3VP-1412MT Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Transistor LX3VP-1412MT Mã : LX3VP-1412MT Giá : 2,409,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Transistor LX3VP-1412MT4H Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Transistor LX3VP-1412MT4H Mã : LX3VP-1412MT4H Giá : 3,833,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Relay LX3VP-1616MR Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Relay LX3VP-1616MR Mã : LX3VP-1616MR Giá : 3,103,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Mix LX3VP-1616MR2H Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Mix LX3VP-1616MR2H Mã : LX3VP-1616MR2H Giá : 3,358,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Transistor LX3VP-1616MT Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Transistor LX3VP-1616MT Mã : LX3VP-1616MT Giá : 3,103,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Transistor LX3VP-1616MT4H Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Transistor LX3VP-1616MT4H Mã : LX3VP-1616MT4H Giá : 4,490,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Relay LX3VP-2416MR Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Relay LX3VP-2416MR Mã : LX3VP-2416MR Giá : 3,358,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Mix LX3VP-2416MR2H Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Mix LX3VP-2416MR2H Mã : LX3VP-2416MR2H Giá : 3,650,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Transistor LX3VP-2416MT Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Transistor LX3VP-2416MT Mã : LX3VP-2416MT Giá : 3,358,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Transistor LX3VP-2416MT4H Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Transistor LX3VP-2416MT4H Mã : LX3VP-2416MT4H Giá : 4,782,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Relay LX3VP-2424MR Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Relay LX3VP-2424MR Mã : LX3VP-2424MR Giá : 3,942,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Mix LX3VP-2424MR2H Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Mix LX3VP-2424MR2H Mã : LX3VP-2424MR2H Giá : 4,198,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Transistor LX3VP-2424MT Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Transistor LX3VP-2424MT Mã : LX3VP-2424MT Giá : 3,942,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Transistor LX3VP-2424MT4H Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Transistor LX3VP-2424MT4H Mã : LX3VP-2424MT4H Giá : 5,330,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Relay LX3VP-3624MR Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Relay LX3VP-3624MR Mã : LX3VP-3624MR Giá : 4,490,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Mix LX3VP-3624MR2H Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Mix LX3VP-3624MR2H Mã : LX3VP-3624MR2H Giá : 4,782,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Transistor LX3VP-3624MT Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Transistor LX3VP-3624MT Mã : LX3VP-3624MT Giá : 4,490,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Transistor LX3VP-3624MT4H Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Transistor LX3VP-3624MT4H Mã : LX3VP-3624MT4H Giá : 6,169,000 VND Xem thêm
Wecon LX3VP-ETH-BD PLC Module Wecon LX3VP-ETH-BD PLC Module Mã : LX3VP-ETH-BD Giá : 1,101,000 VND Xem thêm
HMI 12 inch Wecon Android PA9120 HMI 12 inch Wecon Android PA9120 Mã : PA9120 Giá : Liên hệ Xem thêm
HMI 15 inch Wecon Android PA9150 HMI 15 inch Wecon Android PA9150 Mã : PA9150 Giá : Liên hệ Xem thêm
HMI 7 Inch PI3070N HMI 7 Inch PI3070N Mã : PI3070N Giá : 3,103,000 VND Xem thêm
HMI 10.2 inch PI3102N HMI 10.2 inch PI3102N Mã : PI3102N Giá : 5,841,000 VNÐ Xem thêm
HMI 7 inch PI8070 HMI 7 inch PI8070 Mã : PI8070 Giá : 6,096,000 VND Xem thêm
HMI 10.2 inch PI8102 HMI 10.2 inch PI8102 Mã : PI8102 Giá : 9,674,000 VND Xem thêm
Wecon HMI 12 inch PI9120 Wecon HMI 12 inch PI9120 Mã : PI9120 Giá : 16,643,000 VND Xem thêm
Wecon HMI 15 inch PI9150 Wecon HMI 15 inch PI9150 Mã : PI9150 Giá : 17,631,000 VND Xem thêm
Biến Tần Wecon 0.75~2.2kW Biến Tần Wecon 0.75~2.2kW Mã : VB-4T2R2GB Giá : 3,042,000 VND Xem thêm
Biến Tần Wecon 11 - 400kW Biến Tần Wecon 11 - 400kW Mã : VB-4T400G Giá : 186,108,000 VND Xem thêm
Biến Tần Wecon 4 - 7.5kW Biến Tần Wecon 4 - 7.5kW Mã : VB-4T7R5GB Giá : 4,953,000 VND Xem thêm
IIOT V-BOX E-00 Kết Nối Ethernet IIOT V-BOX E-00 Kết Nối Ethernet Mã : V-BOX E-00 Giá : 2,995,000 VND Xem thêm

LS PRODUCTS

WECON HMI

HMI-REMOTE CONTROL

WECON

Điện thoại tư vấn

HOTLINE : 0908821925
Kỹ thuật 1 Kỹ thuật 1 0909751809 Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2 Kỹ thuật 2 0908821925 Kỹ thuật 2
Kinh doanh 3 Kinh doanh 3 0908821925 Kinh doanh 3

Thống kê truy cập

vissitor
Hôm nay
9
Trong tuần
9
Tổng cộng
2052931
Có 16 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 2/4/2023
HANTECH AUTOMATION LTD. COMPANY
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ DKKD : 47 Đường T8, P. Tây Thạnh, Tân Phú, HCMC
Điện thoại : 08. 38164855 | Hotline: 0908 821 925
Email : webmaster@hantech.vn

Copyright © 2017 - Hantech Automation, All Rights Reserved.
Hotline
Quý khách có nhu cầu
vui lòng liên hệ
0908821925