PLC LS Master-K200S(Discontinued)

Module analog của PLC Master-K200S Module analog của PLC Master-K200S Mã : G6F-AD2A Giá : 5,021,000 VND Xem thêm
Module truyền thông RS-232C Module truyền thông RS-232C Mã : G6F-CUEB` Giá : 4,282,000 VND Xem thêm
Module analog của PLC Master-K200S Module analog của PLC Master-K200S Mã : G6F-DA2I Giá : 5,215,000 VND Xem thêm
Module analog của PLC Master-K200S Module analog của PLC Master-K200S Mã : G6F-DA2V Giá : 5,215,000 VND Xem thêm
Module high speed counter Module high speed counter Mã : G6F-HSCA Giá : 4,282,000 VND Xem thêm
Module định vị trí Module định vị trí Mã : G6F-POPA Giá : Liên hệ Xem thêm
Module nhiệt của PLC Master-K200S Module nhiệt của PLC Master-K200S Mã : G6F-TC2A Giá : 6,384,000 VND Xem thêm
Module input của PLC Master-K200S Module input của PLC Master-K200S Mã : G6I-A11A Giá : 1,790,000 VND Xem thêm
Module input của PLC Master-K200S Module input của PLC Master-K200S Mã : G6I-A21A Giá : 1,790,000 VND Xem thêm
Module input của PLC Master-K200S Module input của PLC Master-K200S Mã : G6I-D21A Giá : 1,285,000 VND Xem thêm
Module input củ PLC Master-K200S Module input củ PLC Master-K200S Mã : G6I-D22A Giá : 1,595,000 VND Xem thêm
Module input của PLC Master-K200S Module input của PLC Master-K200S Mã : G6I-D24A Giá : 2,958,000 VND Xem thêm
Module truyền thông RS-422 Module truyền thông RS-422 Mã : G6L-CUEC Giá : 4,282,000 VND Xem thêm
Module Fieldbus Module Fieldbus Mã : G6L-FUEA Giá : 4,515,000 VND Xem thêm
Module Fieldbus Module Fieldbus Mã : G6L-RBEA Giá : 5,995,000 VND Xem thêm
Module Output của PLC Master-K200S Module Output của PLC Master-K200S Mã : G6Q-RY1A Giá : 1,713,000 VND Xem thêm
Module Output của PLC Master-K200S Module Output của PLC Master-K200S Mã : G6Q-RY2A Giá : 2,024,000 VND Xem thêm
Module Output của PLC Master-K200S Module Output của PLC Master-K200S Mã : G6Q-SS1A Giá : 2,024,000 VND Xem thêm
Module Output của PLC Master-K200S Module Output của PLC Master-K200S Mã : G6Q-TR2A Giá : 1,595,000 VND Xem thêm
Module Output của PLC Master-K200S Module Output của PLC Master-K200S Mã : G6Q-TR2B Giá : 1,595,000 VND Xem thêm
Module Output của PLC Master-K200S Module Output của PLC Master-K200S Mã : G6Q-TR4A Giá : 2,725,000 VND Xem thêm
Module Output của PLC Master-K120S Module Output của PLC Master-K120S Mã : G6Q-TR4B Giá : 2,725,000 VND Xem thêm
Đế cho PLC Master-K200S Đế cho PLC Master-K200S Mã : GM6-B04M Giá : 1,090,000 VND Xem thêm
Đế cho PLC Master-K200S Đế cho PLC Master-K200S Mã : GM6-B06M Giá : 1,168,000 VND Xem thêm
Đế cho PLC Master-K200S Đế cho PLC Master-K200S Mã : GM6-B08M Giá : 1,245,000 VND Xem thêm
Đế cho PLC Master-K200S Đế cho PLC Master-K200S Mã : GM6-B12M Giá : 1,324,000 VND Xem thêm
Module nguồn của PLC Master-K200S Module nguồn của PLC Master-K200S Mã : GM6-PAFA Giá : 1,168,000 VND Xem thêm
Module nguồn của PLC Master-K200S Module nguồn của PLC Master-K200S Mã : GM6-PAFB Giá : 1,285,000 VND Xem thêm
Module nguồn của PLC Master-K200S Module nguồn của PLC Master-K200S Mã : GM6-PAFC Giá : 1,595,000 VND Xem thêm
Module nguồn của PLC Master-K200S Module nguồn của PLC Master-K200S Mã : GM6-PDFA Giá : 1,946,000 VND Xem thêm
Module nguồn của PLC Master-K200S Module nguồn của PLC Master-K200S Mã : GM6-PDFB Giá : 2,141,000 VND Xem thêm
Module I/O, Fieldbus Module I/O, Fieldbus Mã : GOL-SMHA Giá : Liên hệ Xem thêm

Điện thoại tư vấn

HOTLINE : 0908821925
Kỹ thuật 1 Kỹ thuật 1 0909751809 Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2 Kỹ thuật 2 0908821925 Kỹ thuật 2
Kinh doanh 3 Kinh doanh 3 0908821925 Kinh doanh 3

Thống kê truy cập

vissitor
Hôm nay
1998
Trong tuần
17454
Tổng cộng
3330794
Có 96 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 23/5/2024
HANTECH AUTOMATION LTD. COMPANY
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ DKKD : 47 Đường T8, P. Tây Thạnh, Tân Phú, HCMC
Điện thoại : 08. 38164855 | Hotline: 0908 821 925
Email : webmaster@hantech.vn

Copyright © 2017 - Hantech Automation, All Rights Reserved.
Hotline
Quý khách có nhu cầu
vui lòng liên hệ
0908821925