PLC Master-K

Module analog của PLC Master-K300S Module analog của PLC Master-K300S Mã : G4F-AD2A Giá : 5,916,000 VND Xem thêm
Module analog của PLC Master-K300S Module analog của PLC Master-K300S Mã : G4F-AD3A Giá : 8,407,000 VND Xem thêm
Module analog timer Module analog timer Mã : G4F-AT3A Giá : 6,422,000 VND Xem thêm
Module analog của PLC Master-K300S Module analog của PLC Master-K300S Mã : G4F-DA1A Giá : 6,422,000 VND Xem thêm
Module analog của PLC Master-K300S Module analog của PLC Master-K300S Mã : G4F-DA2I Giá : 7,706,000 VND Xem thêm
Module analog của PLC Master-K300S Module analog của PLC Master-K300S Mã : G4F-DA2V Giá : 10,704,000 VND Xem thêm
Module analog của PLC master-K300S Module analog của PLC master-K300S Mã : G4F-DA3I Giá : 10,704,000 VND Xem thêm
Module analog của PLC Master-K300S Module analog của PLC Master-K300S Mã : G4F-DA3V Giá : 10,704,000 VND Xem thêm
Module high speed counter Module high speed counter Mã : G4F-HSCA Giá : 6,111,000 VND Xem thêm
Module interrupt của PLC Master-K300S Module interrupt của PLC Master-K300S Mã : G4F-INTA Giá : 2,997,000 VND Xem thêm
Module điều khiển PID Module điều khiển PID Mã : G4F-PIDB Giá : 4,437,000 VND Xem thêm
Module điều khiển vị trí Module điều khiển vị trí Mã : G4F-POPA Giá : Liên hệ Xem thêm
Module điều khiển vị trí Module điều khiển vị trí Mã : G4F-POPB Giá : Liên hệ Xem thêm
Module nhiệt của PLC Master-K300S Module nhiệt của PLC Master-K300S Mã : G4F-RD2A Giá : 7,279,000 VND Xem thêm
Module nhiệt của PLC Master-K300S Module nhiệt của PLC Master-K300S Mã : G4F-TC2A Giá : 7,706,000 VND Xem thêm
Module I/O của PLC Master-K 300S Module I/O của PLC Master-K 300S Mã : G4I-A12A Giá : 2,803,000 VND Xem thêm
Module I/O của PLC Master-K300S Module I/O của PLC Master-K300S Mã : G4I-A22A Giá : 2,803,000 VND Xem thêm
Module I/O của PLC Master-K300S Module I/O của PLC Master-K300S Mã : G4I-D22A Giá : 2,375,000 USD Xem thêm
Module I/O của PLC Master-K 300S Module I/O của PLC Master-K 300S Mã : G4I-D24A Giá : 3,659,000 VND Xem thêm
Module I/O của PLC Master-K 300S Module I/O của PLC Master-K 300S Mã : G4I-D28A Giá : 5,800,000 VND Xem thêm
Module truyền thông RS232/485 Module truyền thông RS232/485 Mã : G4L-CUEA Giá : 5,877,000 VND Xem thêm
Module Fieldbus Master Module Fieldbus Master Mã : G4L-FUEA Giá : 6,345,000 VND Xem thêm
Module Fieldbus Remote Module Fieldbus Remote Mã : G4L-RBEA Giá : 6,850,000 VND Xem thêm
Module I/O của PLC Master-K300S Module I/O của PLC Master-K300S Mã : G4Q-RY2A Giá : 2,646,000 VND Xem thêm
Module I/O của PLC Master-K300S Module I/O của PLC Master-K300S Mã : G4Q-SS2A Giá : 3,581,000 VND Xem thêm
Module I/O của PLC Master-K300S Module I/O của PLC Master-K300S Mã : G4Q-TR2B Giá : 2,530,000 VND Xem thêm
Module I/O của PLC Master-K300S Module I/O của PLC Master-K300S Mã : G4Q-TR4A Giá : 2,919,000 VND Xem thêm
Module I/O của PLC master-K300S Module I/O của PLC master-K300S Mã : G4Q-TR4B Giá : 2,919,000 VND Xem thêm
Module I/O của PLC Master-K300S Module I/O của PLC Master-K300S Mã : G4Q-TR8A Giá : 6,150,000 VND Xem thêm
Module analog của PLC Master-K200S Module analog của PLC Master-K200S Mã : G6F-AD2A Giá : 5,021,000 VND Xem thêm
Module truyền thông RS-232C Module truyền thông RS-232C Mã : G6F-CUEB` Giá : 4,282,000 VND Xem thêm
Module analog của PLC Master-K200S Module analog của PLC Master-K200S Mã : G6F-DA2I Giá : 5,215,000 VND Xem thêm

Điện thoại tư vấn

HOTLINE : 0908821925
Kỹ thuật 1 Kỹ thuật 1 0909751809 Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2 Kỹ thuật 2 0908821925 Kỹ thuật 2
Kinh doanh 3 Kinh doanh 3 0908821925 Kinh doanh 3

Thống kê truy cập

vissitor
Hôm nay
75
Trong tuần
798
Tổng cộng
4394329
Có 4 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 22/7/2024
HANTECH AUTOMATION LTD. COMPANY
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ DKKD : 47 Đường T8, P. Tây Thạnh, Tân Phú, HCMC
Điện thoại : 08. 38164855 | Hotline: 0908 821 925
Email : webmaster@hantech.vn

Copyright © 2017 - Hantech Automation, All Rights Reserved.
Hotline
Quý khách có nhu cầu
vui lòng liên hệ
0908821925